7 stappen van liefde

Een kernachtige boodschap: zet deze 7 stappen van liefde.

Op 5 januari was ik te gast bij de zusters benedictinessen in de OLV Abdij in Oosterhout.

In de eucharistieviering klonk een krachtige boodschap, eenvoudig gebracht, met weinig woorden en veel aandacht.

Vincent Schoenmakers, emeritus vicaris-generaal van het bisdom Breda, preekte over een tekst uit 1 Johannes 3:

16. Wat liefde is hebben wij geleerd van Christus: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven.
Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders.
17. 
Hoe kan de goddelijke liefde blijven in een mens die geld genoeg heeft,
en toch zijn hart sluit voor de nood van zijn broeder?
18. 
Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden.
19. 
Dat is onze maatstaf; daar­door krijgen wij de zekerheid dat wij thuishoren bij de waarachtige God.
Dan mogen wij ook voor zijn aanschijn ons geweten geruststel­len, ook als het ons veroordeelt,
20. 
want God is groter dan ons hart en Hij weet alles.
21. 
Dierbare vrienden, daar ons geweten ons niet hoeft te veroordelen,
mogen wij vrijmoedig met God omgaan.

 

Je ziet, het is niet zomaar een duidelijk rijtje, dus ik hoop dat ik de 7 stappen goed onthouden heb:

  1.   Kijk naar Christus (vers 16a)
  2.   Doe als Christus (vers 16b)
  3.   Geef jezelf; stel je leven in dienst van anderen (vers 16c)
  4.   Open je hart voor de ander (vers 17)
  5.   Geef aan de ander wat hij nodig heeft, concreet (vers 17-18)
  6.   Wees thuis bij God; blijf verbonden met Hem (vers 18)
  7.   En daarna… slaap dan maar lekker! (vers 19b-21)

 

Het “slaap dan maar lekker” maakte het lichtvoetig, ik moest erom glimlachen en voelde het als een geschenk. Laat maar los, geen zorgen.

Schoenmakers sloot zijn korte preek af met een even kernachtig advies: “Denk er nog wat over na, over deze 7 stappen van liefde. En als je ze nog niet zet, zet ze. Zeven stappen.”

 

Oefening
1. Welk gedeelte uit de bijbeltekst of uit de stappen van liefde heeft jou op dit moment het meeste te zeggen? Kies intuïtief.
2. Mijmer hierover op papier in een sprintje van 10 of 15 minuten: wat roept dit fragment bij je op?
3. Geef je oogst weer door de volgende open zinnen af te maken met een kort sprintje van steeds ca. 5 regels tekst:
– Wat ik hiermee eigenlijk wil zeggen, is…
– Wat ik concreet met dit inzicht wil doen, is…
– Wat mij bij dit voornemen helpt, is…
4. Sluit af met een gebed.

 

2019-01-14T19:45:46+01:0013 januari 2019|