Hineni, een krachtig woord

Hineni. Een Hebreeuws woord dat betekent: hier ben ik.

Had jij er al eens van gehoord? Voor mij was het nieuw, het kwam ter sprake in de wandelgang tijdens een inspiratiedag in de OLV Abdij in Oosterhout (dank je wel, Maartien!).

Het komt van het Hebreeuwse Zie (hinneh) en letterlijk betekent het: zie mij hier.
Gerard van Broekhuizen legt in Schrift een mooi verband met de Franse uitdrukking ‘me voici’, hier ben ik, waar ook het woord ‘voir’ (zien) in zit. Zie mij hier.

Samuël zegt het, wanneer hij de stem van God hoort en denkt dat het de oude hogepriester Eli is die hem roept in de nacht. Hier ben ik. Hineni. Het woord schijnt 178 keer in de Hebreeuwse bijbel voor te komen, waarvan 5 keer in 1 Samuël 3.

Abraham zegt het, wanneer hem gevraagd wordt zijn zoon Isaäk te offeren. Het komt uiteindelijk niet zo ver, maar hij was er toch maar toe bereid. Een onvoorstelbaar ja; een geloofsvertrouwen dat ons in Hebreeën 11 als bemoediging en aansporing wordt voorgehouden.

Er ligt een beschikbaarheid in, een overgave, een relatie. Het doet me denken aan het ‘mij geschiede naar Uw woord’ van Maria. Het gaat verder dan er zijn, het gaat over jezelf geven, jezelf toevertrouwen.

Dit lijkt me een prachtig woord om een gebed of meditatie mee te beginnen. Je kunt je ook voorstellen dat God dit woord tegen je zegt.

 

Oefening
Begin een meditatie met dit woord Hineni. Zeg het een paar keer en laat het een ‘act’ zijn: een innerlijke handeling, een bewuste houding.
En omgekeerd: stel je voor dat God dit woord tegen jou zegt. Neem tijd om in je hart naar dit woord van Hem te luisteren.
Kun je er dan weer mee antwoorden?

 

Ik neem het woord op in het online programma ‘Het regent genade’, in de tijd van Advent en Kerst.

 

 

2018-11-04T18:10:18+01:0028 september 2018|

Geef een reactie