Liefhebben mag wat kosten

Waar besteed je je tijd en energie aan? En waar zit God in jouw leven? Het zijn twee vragen die ik haal uit de preek van pastoor Tjeerd Visser vandaag in de Antoniuskerk in Dordrecht.

In de evangelielezing (Marcus 12, 38-44) zien we rijke mensen veel geld gooien in de offerkist. Een arme weduwe geeft twee penningen, een heel klein bedragje. Jezus zegt: “Die arme weduwe heeft meer geofferd dan alle anderen die iets in de offerkist wierpen. Iedereen wierp er iets in van zijn overvloed. Maar zij offerde van haar armoede alles wat ze bezat, al het geld waarvan ze moest leven.”

De vrouw heeft niets en geeft dus feitelijk alles. In de preek werd ons leven ons voorgehouden als een cirkel die je in taartpunten kunt verdelen. Hoe meer tijd en energie (en misschien ook wel geld) je geeft aan iets, des te groter de taartpunt. Welke taartpunten heb jij in jouw leven en hoe groot zijn ze? Gezin, werk, sport, sociale media, muziek? Is er een taartpunt voor de kerk, voor je geloof?

Eigenlijk zou God niet een taartpunt in je leven moeten zijn, zelfs niet een grote, maar de hele taart. Omdat je alles wat je doet, kunt doen in verbondenheid met Hem. Je mag Hem overal bij betrekken.

Deze passage uit de preek doet me denken aan Wees blij en juich. Ik heb het boekje nog niet uit – lees steeds voor de viering in de kerk een stukje – maar het valt me op hoe universeel paus Franciscus hierin spreekt over heiligheid.

“We komen vaak in de verleiding te denken dat heiligheid alleen bestemd is voor wie zich aan de dagdagelijkse beslommeringen kan onttrekken om veel tijd aan gebed te besteden. Dat is niet zo. Wij zijn allemaal geroepen om heiligen te worden door liefdevol te leven en een persoonlijk getuigenis te geven in alles wat we doen, op de plaats waar we zijn. Heb je je leven aan God gewijd? Wees heilig en beleef vreugdevol je engagement. Ben je getrouwd? Wees heilig door te beminnen en te zorgen voor je partner, zoals Christus dit deed voor de Kerk. Ben je een werknemer? Wees heilig door integer en vakkundig je werk te verrichten in dienst van je medemensen.”
(Gaudete et exsultate, 14)

Of, zoals pastoor Tjeerd Visser zei: “Ben ik bezig met mijn eigen geluk en genot, of heb ik oog voor de ander en de Ander? Wie ben ik eigenlijk, hoe wil ik in het leven staan? En wie is God eigenlijk en wat vraagt Hij van mij? Laten wij een voorbeeld nemen aan de arme weduwe bij de offerkist en ons afvragen: geven wij alles? Natuurlijk mag je zo nu en dan voor jezelf kiezen. We hebben het leven ook van God gekregen om ervan te genieten, maar het gaat uiteindelijk niet om onszelf. Wij zijn mensen die moeten geven. Niet maar een beetje, niet maar wat we kunnen missen, maar alles. Als er één ding is dat de heiligen ons leren, is het dat liefhebben – van de ander en van God – wat mag kosten. Het mag werkelijk wat van ons vragen.”

 

Oefening
Neem de tijd om na te gaan waar jij je tijd en energie aan besteedt. Probeer dit zo feitelijk mogelijk te doen, pak bijvoorbeeld je agenda erbij en neem een typische week uit de afgelopen tijd. Teken een cirkel en verdeel deze in taartpunten die qua aantal en grootte passen bij jouw bezigheden.
1. Laat dit je al iets zien? Noteer wat je opvalt.
2. Waar zit God in de taart van jouw leven? Is Hij een taartpunt (groot of klein) of zit Hij overal in, in meer of mindere mate? Misschien kun je een kleurpotlood nemen om zijn belang en aanwezigheid in jouw taartpunten weer te geven.
3. Bid er eens over. Is er iets wat je anders wilt (proberen te) doen? Iets wat jou wat mag kosten? Zo ja, wat en waarom? Wat verlang je dat dit ‘anders doen’ jou en de ander/Ander gaat brengen?

 

PS: Voor mij persoonlijk is tv/netflix een taartpunt die kleiner mag zijn. Hoewel ik het heerlijk vind om ontspannen films of series te kijken, gaat er te veel tijd en energie mee verloren, zeker als je het over de week optelt. Tijdens het adventprogramma ga ik proberen dit terug te dringen en meer tijd te besteden aan wat en wie (eigenlijk véél) belangrijker voor me is. Dat wordt een mooi experiment!

 

 

2018-12-30T14:23:40+01:0011 november 2018|