over2018-10-30T21:20:57+01:00

voor wie?

Vidimus Stellam is er, simpel gezegd, voor iedereen die zich erdoor aangesproken voelt. Dit is een persoonlijke website: de teksten en programma’s gaan niet uit van een bepaalde kerk, maar geven weer wat mij aanspreekt en wat ik graag aanbied.

Op deze plek geef ik door wat mij raakt en voedt. Inspiratie komt overal vandaan: boeken, internet, thema-avonden van de H. Theresia van Ávila-parochie, studiedagen en retraites in de OLV Abdij in Oosterhout, lezingen, vieringen. Soms geef ik iets alleen maar door, soms kom ik – na wat herkauwen en aanvullen – tot een reflectieoefening of een programma.

Weet je welkom op deze plek. Je bent in mijn gebeden.

sarine zijderveld
sarine zijderveld
Van huis uit gereformeerd vrijgemaakt, in 2017 rooms-katholiek geworden.
Ik werk vanuit mijn eigen praktijk, Papieren Spiegel, als organisatieadviseur en reflectiebegeleider.

In de kerk ben ik actief als vrijwilliger, o.a. als medebegeleider van een rouwgroep en in het brengen van de communie bij mensen thuis.

De benedictijnse spiritualiteit en het kloosterleven zijn belangrijke inspiratiebronnen voor mij; ik ben lid van de Vrienden van de OLV Abdij in Oosterhout.

contact

hoezo de naam ‘vidimus stellam’?

Een tijdlang had ik het idee een website te maken zoals deze. Met teksten, agendatips, retraites en online programma’s – alles voor geloofsverdieping.

Maar de naam kwam niet. De Binnenkamer deed denken aan een interieurwinkel. Per Ipsum (door Hem) leek als domeinnaam Peri Psum te worden en werd onherkenbaar. Interior Intimo Meo (dieper dan mijn diepste zelf) was prachtig, maar te lang.

Toen kwam het hoogfeest van de Openbaring van de Heer. Op 6 januari 2018 vierden we het in de Antoniuskerk in Dordrecht. Drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus worden met dit feest herdacht: de aanbidding door de wijzen uit het oosten, de doop in de Jordaan en het wonder van Kana waar Jezus water in wijn verandert.

Van tevoren dacht ik: klaar nu, ophouden met piekeren over een naam, ik doe het met de teksten die vanochtend voorbijkomen, daar zit ergens de naam in.
En zo was het.

Voor de lezing van het evangelie wordt een alleluia-vers gezongen, terwijl het evangelieboek wordt aangedragen.
Op dit feest klonk:

Alleluia.
Vidimus stellam eius in Oriente
et venimus cum muneribus
adorare Dominum.
Alleluia.

Alleluia.
Wij hebben zijn ster gezien in het oosten
en zijn gekomen met geschenken
om de Heer te aanbidden.
Alleluia.

Daar was de naam: Vidimus Stellam, wij hebben een ster gezienOmdat we in en door ons leven onderweg zijn naar God. Soms zoekend, soms vindend, maar altijd geleid door de ster. Het is onze actie – het kijken, het op weg gaan – als antwoord op zijn actie: de ster laten stralen en ons daarmee roepen.

>> lees ook mijn welkomstbericht bij de start van deze website

De HEER zelf gaat voor je uit en zal met je zijn:
Hij geeft je niet prijs en laat je niet in de steek.
Wees niet bang, wees niet ontmoedigd.

Deuteronomium 31: 8

Laten we ons ervan bewust zijn dat ieder van ons een bestemming heeft. God heeft een plan van liefde voor de geschiedenis – en Hij heeft een plan van liefde voor ieder van ons.

Aartsbisschop Gomez

Niets kan Gods plan voor jou stoppen, geliefde. Niets en niemand. Is dat geen troostrijke gedachte? Vertrouw Hem, één stap tegelijk, één dag tegelijk, en Hij zal je precies daarheen leiden waar je hoort te gaan.

Jenn Rothschild