krijgen wat je nodig hebt

"Is de wil van God wérkelijk uitgangspunt voor jouw leven?" En: "God geeft zelden wat we vragen, maar altijd wat we nodig hebben." Twee uitspraken van pastoor Tjeerd Visser in zijn preek van vandaag. Stof om over na te denken. Of misschien beter: om over te bidden. De tekst voor de preek kwam uit het evangelie van Lucas 11: 1-13: Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen Hij ophield, zei een van zijn leerlingen tot Hem: 'Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft.' Hij sprak tot hen: 'Wanneer ge bidt, zegt dan: Vader, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome. Geef ons iedere dag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven [...]

2019-08-06T16:32:42+02:0028 juli 2019|

3 tips voor micropauzes

Van alles te doen, de laatste tijd. Werken, administratie, een extra trainingsopdracht en dan ook nog huisperikelen. Opruimen voor bezichtigingen, zelf her en der kijken. Waar is dan de tijd om op adem te komen? Hier drie tips voor kleine pauzes, mini-momenten van reflectie of gebed: 1. Statio In sommige kloosters gaan de broeders en zusters in een dubbele rij staan voordat ze de kapel ingaan. Letterlijk even stilstaan. Omschakelen, je aandacht richten. Wij kunnen zoiets ook doen door niet van het ene in het andere te rollen, maar bijvoorbeeld even tijd te nemen - al is het maar een minuut of zelfs 10 seconden - tussen afspraken in. En dan in- en uitademen, misschien bedenken met welke intentie je het gesprek in wilt gaan. [...]

2019-06-08T11:50:20+02:008 juni 2019|

vol van de Geest

Geloof is vriendschap met God. Dit zegt Peter Halldorf in zijn boek Vol van de Geest. Halldorf is werkzaam binnen de pinkstergemeente in Zweden en een van de oprichters van een oecumenische gemeenschap in Scandinavië. Hij wordt geïnspireerd door het kloosterleven en het gedachtegoed van de kerkvaders. In zijn boeken legt hij verbanden tussen bijbelteksten, de vroegchristelijke en de oosters-orthodoxe theologie en persoonlijke beleving van spiritualiteit. Ik heb het boek 'Vol van de Geest' nog lang niet uit, maar ben al wel ver genoeg om een overeenkomst te zien met het werk van John Zizioulas. Diens boek 'Communion and Otherness' verschijnt in april in een Nederlandse vertaling, Gemeenschap en Andersheid, van de hand van zr. Hildegard Koetsveld. De boeken klinken totaal anders, Halldorf schrijft in spreektaal [...]

2019-03-24T15:23:00+01:0024 maart 2019|

ik aanvaard alles, ook het niets

Soms kom je al schrijvend ineens bij een mooie zin. Dit is er zo eentje: ik aanvaard alles, ook het niets. Hoe kwam ik daarbij? Via een berichtje op twitter dat me aan het denken zette over vertrouwen en vrijer liefhebben van God. Fr. Goyo is een Spaanse priester in Los Angeles (what’s in a name ;-)) en hij stuurt via zijn account @FrGoyo een mix van persoonlijke, humoristische en doordachte tweets de wereld in. Zo stond het volgende gebed in mijn tijdlijn: Thank you God, for the crisis that made my faith stronger, for the sufferings that made me fall on my knees, for the moments I couldn’t control and made me grow in trust, for the times I didn’t feel anything in prayer, [...]

2018-12-30T17:27:27+01:0030 november 2018|

verbondenheid: een thema bij rouwen en eten

In onze kerk hebben we eetclub SamSam. Het is niet zomaar een eetclub, maar een groep mensen van wie de partner is overleden. Eens in de zes weken komen ze bij elkaar om samen te eten - ieder kookt wat en neemt het mee - en om te vertellen en horen hoe het met hen gaat. Vanuit het pastoraal team en de parochie zijn er begeleiders (daar behoor ik ook toe) die zorgen voor de organisatie. In de SamSam-groep helpen we elkaar om door de rouw heen te gaan en weer op eigen benen te staan. Zo af en toe stappen er leden uit en er komen ook weer nieuwe leden bij. Sinds een paar maanden experimenteren we met gesprekskaarten; die hebben we gemaakt als [...]

2018-12-30T17:27:37+01:0020 november 2018|

Gebed voor jongeren

Nieuw voor mij, als kersverse katholiek: wereldwijde gebeden. Het heeft wel wat, om te weten dat hetzelfde gebed op dezelfde tijd door de hele wereld klinkt, net als de bijbellezingen van de dag. Alsof je vanuit het heelal met een stethoscoop naar de aarde luistert en dan één geluid over de aarde hoort golven. Zo is er nu: het gebed voor alle jongeren in de wereld. Een gebed van paus Franciscus ter gelegenheid van de bisschoppensynode in Rome over 'Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping', 3 tot 28 oktober. Heer Jezus, onderweg naar de synode richt uw Kerk haar blik op alle jongeren in de wereld. Wij bidden U dat zij moedig hun leven in handen nemen, zich richten op de mooiste en meest diepgaande [...]

2018-10-31T19:55:54+01:0017 oktober 2018|

Hineni, een krachtig woord

Hineni. Een Hebreeuws woord dat betekent: hier ben ik. Had jij er al eens van gehoord? Voor mij was het nieuw, het kwam ter sprake in de wandelgang tijdens een inspiratiedag in de OLV Abdij in Oosterhout (dank je wel, Maartien!). Het komt van het Hebreeuwse Zie (hinneh) en letterlijk betekent het: zie mij hier. Gerard van Broekhuizen legt in Schrift een mooi verband met de Franse uitdrukking 'me voici', hier ben ik, waar ook het woord 'voir' (zien) in zit. Zie mij hier. Samuël zegt het, wanneer hij de stem van God hoort en denkt dat het de oude hogepriester Eli is die hem roept in de nacht. Hier ben ik. Hineni. Het woord schijnt 178 keer in de Hebreeuwse bijbel voor te komen, waarvan 5 keer [...]

2018-11-04T18:10:18+01:0028 september 2018|

Gebed als liefde, liefde als verlangen

Op twitter kwam een mooie uitspraak voorbij van Theresa van Ávila, gedeeld door Ann (@itgeekct):   "Inwendig gebed is, naar mijn overtuiging, niets anders dan een intieme uitwisseling tussen vrienden; het betekent regelmatig tijd nemen om alleen te zijn met Hem die ons liefheeft. Het voornaamste is niet veel te denken, maar veel lief te hebben, dus doe datgene wat jou het sterkst tot liefhebben aanzet. Liefhebben is geen kwestie van groots genieten, maar van verlangen God te behagen in alles." -  Theresa van Ávila Onder de term mental prayer is op internet meer te vinden over dit inwendige gebed waar Theresa van Ávila het over heeft.    

2018-10-31T20:16:28+01:0021 september 2018|

Ruimte om op adem te komen

Spatium Spiritus is een webpagina van Jos Douma, predikant in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Een pagina met stilte-oefeningen, muziek, teksten en stil gebed: "Het is goed om dagelijks tijd te nemen om op Adem te komen. Dat ene moment op de dag (tussen een kwartier en een half uur) zou je een dagelijks sabbatsmoment of een dagelijke retraite kunnen noemen. Deze tijd kan op allerlei verschillende manieren worden ingevuld. Op deze pagina - een persoonlijke stilteruimte op het internet - heb je verschillende mogelijkheden tot je beschikking voor het invullen van je dagelijkse sabbatsmoment."   SPATIUM SPIRITUS BEKIJKEN    

2018-10-31T20:27:10+01:0014 september 2018|