Tips voor de veertigdagentijd

De veertig dagen voor Pasen zijn traditiegetrouw een tijd van inkeer en omkeer. Nee zeggen tegen afleiding en verleiding, om ja te kunnen zeggen tegen wat er echt toe doet. Meer tijd voor gebed, meer aandacht en zorg voor je naaste. Zo wordt het een tijd waarin je drie relaties versterkt: je relatie met God, je relatie met je naaste(n) en je relatie met jezelf. Er zijn verschillende programma's die je in deze tijd kunt volgen. Ik noem er een paar: Ignatiaans bidden: Jezus ging de berg op Een online programma met teksten, citaten en gebeden Kerk in actie: Een nieuw begin Materialen voor de veertigdagentijd Joke van der Velden: Veertigdagenkalender Een uitgave van Berneboek Jos Douma: Op weg naar Pasen Elke dag een korte [...]

2019-03-05T18:09:55+02:005 maart 2019|

Joodse wortels van Maria

Wat weet jij van de Joodse wortels van Maria? Ken je de beelden van Maria in het Oude Testament? En in Openbaringen? Ik ben zelf niet opgevoed met Maria. In de gereformeerd-vrijgemaakte kerk van mijn jeugd stonden we weinig bij haar stil. "Van nu af zullen alle geslachten mij zalig prijzen", zingt Maria in haar lofzang. Nou, ik was daar niet mee bezig. En nóg heb ik moeite om erbij te komen. Paulus staat me nader, eigenlijk. Maar ik ben aan het inhalen. Langzamerhand ontdek ik dat er veel lijnen door de bijbel lopen waar Maria op staat. Van Genesis tot Openbaringen zie ik nieuwe betekenissen bij oude begrippen. Niet alleen interessant, maar ook blij makend! Hoofd en hart. Jesus and the Jewish Roots of [...]

2019-01-14T19:57:19+02:0014 januari 2019|

Een viering in een lied

Een bijzondere viering was het, in de Dordtse Antoniuskerk van de Theresia van Ávila-parochie. 15 oktober is de feestdag van de heilige Theresia van Ávila waar de parochie naar genoemd is en op deze zondag eraan voorafgaand werd het feest al gevierd. Iedereen uit de zes locaties - de parochie heeft kerken in Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Sliedrecht - kwam in één eucharistieviering samen. Een volle kerk en er werd weer eens als vanouds (zeggen mijn gereformeerde wortels ;-)) gezongen. Onder meer Psalm 27 uit Gezangen voor Liturgie, mooi gezongen door het gelegenheidskoor, met samenzang als refrein: De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen? Daarna het offerandelied, ook koor en samenzang, een lied van Sela: Aan uw tafel: Geen [...]

2018-10-31T20:04:16+02:0014 oktober 2018|

Joodse wortels van de eucharistie

Een boek dat ik veel vaker moet lezen en herkauwen: Jezus en de Joodse wortels van de eucharistie. Brant Pitre legt zoveel lijnen door de bijbel dat ik het niet in één keer kan reproduceren. Manna, toonbroden, Pesach en Pasen, het Onze Vader, het laatste avondmaal en de Emmaüsgangers - het komt allemaal voorbij. Betekenissen en verbanden gingen voor me open, zo duidelijk dat ik er een heel blij gevoel van kreeg. Geschiedenis - ouderwets gezegd: heilsgeschiedenis - die zó mooi in elkaar zit. Het is alweer even geleden dat ik het boek las en meer nog dan de inhoud is dit gevoel me bijgebleven. Eén grote belofte is het, één doorgaande lijn van liefde.  

2018-10-31T20:04:49+02:0011 oktober 2018|

Een kerk die verrast en ontroert

Totaal onverwacht, de impact van de kunst van Aad de Haas in het middeleeuwse Cunibertuskerkje in Wahlwiller. Ik dacht van tevoren: altijd interessant om te zien, maar mijn stijl is het niet. Compleet mis dus. Het gaat niet alleen om de schilderijen van de kruisweg, het is het hele interieur. Sprookjesachtige kleuren en figuren. De details; waar je ook kijkt, zie je iets bijzonders. Het opvallende verschil in sfeer tussen het groengele schip met het roze bloemenplafond en de donkere, paarsblauwe ruimte rond het altaar. Het donkere benadrukt het heilige, het mysterie. Dat wat niet helder is voor ons verstand, wordt ook niet helder weergegeven. Uitleg maakte voor mij ál het verschil. Niets is zomaar. De gids vertelde prachtig welke betekenissen schuil gaan achter wat je ziet. [...]

2018-10-31T20:05:19+02:008 oktober 2018|

Hineni, een krachtig woord

Hineni. Een Hebreeuws woord dat betekent: hier ben ik. Had jij er al eens van gehoord? Voor mij was het nieuw, het kwam ter sprake in de wandelgang tijdens een inspiratiedag in de OLV Abdij in Oosterhout (dank je wel, Maartien!). Het komt van het Hebreeuwse Zie (hinneh) en letterlijk betekent het: zie mij hier. Gerard van Broekhuizen legt in Schrift een mooi verband met de Franse uitdrukking 'me voici', hier ben ik, waar ook het woord 'voir' (zien) in zit. Zie mij hier. Samuël zegt het, wanneer hij de stem van God hoort en denkt dat het de oude hogepriester Eli is die hem roept in de nacht. Hier ben ik. Hineni. Het woord schijnt 178 keer in de Hebreeuwse bijbel voor te komen, waarvan 5 keer [...]

2018-11-04T18:10:18+02:0028 september 2018|

Gebed als liefde, liefde als verlangen

Op twitter kwam een mooie uitspraak voorbij van Theresa van Ávila, gedeeld door Ann (@itgeekct):   "Inwendig gebed is, naar mijn overtuiging, niets anders dan een intieme uitwisseling tussen vrienden; het betekent regelmatig tijd nemen om alleen te zijn met Hem die ons liefheeft. Het voornaamste is niet veel te denken, maar veel lief te hebben, dus doe datgene wat jou het sterkst tot liefhebben aanzet. Liefhebben is geen kwestie van groots genieten, maar van verlangen God te behagen in alles." -  Theresa van Ávila Onder de term mental prayer is op internet meer te vinden over dit inwendige gebed waar Theresa van Ávila het over heeft.    

2018-10-31T20:16:28+02:0021 september 2018|

Leve de vermoeidheid!

Vermoeidheid iets om blij mee te zijn? Ik was niet op het idee gekomen, maar de lezing van theoloog Rob Veerman tijdens het Prinsjesdagontbijt van het Platform Dordtse Kerken bracht een mooi inzicht. Rob Veerman heeft het boek 'De la fatigue' (Over vermoeidheid, wat in het Nederlands wel grappig klinkt) van Jean-Louis Chrétien vertaald. Hij verwees daarnaar toen hij in vogelvlucht uitlegde wat filosofen door de eeuwen heen over vermoeidheid hebben gezegd. Van Sartre trof mij de uitspraak: Vermoeidheid geeft vrijheid. De vrijheid om te kiezen: ga je door of niet? Zo was er het verhaal van twee mannen die samen op weg zijn en al vele kilometers hebben gelopen. Beiden zijn moe en op. Uiteindelijk valt een van hen op de grond en blijft [...]

2018-10-31T20:25:47+02:0018 september 2018|

Voltooid leven

Op 12 september gaf mgr. Eijk in Dordrecht een lezing over het onderwerp 'voltooid leven'. Daarin kwam onder andere de vraag langs: als je gelooft dat God je het leven geeft, mag je dan over je eigen lichaam beschikken? Mgr. Eijk schetste de politieke, juridische, theologische en medische kanten van dit moeilijke vraagstuk. Wat mij vooral trof, was wat hij zei over de waarde en waardigheid van het menselijk lichaam. Heb je beschikkingsrecht over je leven of niet? Je antwoord op deze vraag hangt af van je mensvisie: wat is de mens volgens jou? Vaak beperkt men de menselijke persoon tot zijn bewustzijn, het centrum waarmee we denken, willen, op een menselijke manier voelen en relaties aangaan. Het lichaam is dan iets secundairs, het heeft [...]

2018-10-31T20:26:27+02:0014 september 2018|

Ruimte om op adem te komen

Spatium Spiritus is een webpagina van Jos Douma, predikant in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Een pagina met stilte-oefeningen, muziek, teksten en stil gebed: "Het is goed om dagelijks tijd te nemen om op Adem te komen. Dat ene moment op de dag (tussen een kwartier en een half uur) zou je een dagelijks sabbatsmoment of een dagelijke retraite kunnen noemen. Deze tijd kan op allerlei verschillende manieren worden ingevuld. Op deze pagina - een persoonlijke stilteruimte op het internet - heb je verschillende mogelijkheden tot je beschikking voor het invullen van je dagelijkse sabbatsmoment."   SPATIUM SPIRITUS BEKIJKEN    

2018-10-31T20:27:10+02:0014 september 2018|