iemand echt zien

"Het verhaal van de barmhartige Samaritaan gaat erover dat je iemand kunt zien en dat je iemand kunt zien. De eerste manier van kijken is zien en eromheen lopen. De tweede manier van kijken is zien zodat het je hart raakt. Zien en bewogen raken. Zó zien dat je hart je ingeeft iets te doen, verder te kijken, aandacht te geven." Woorden van Duncan Wielzen, pastoraal werker in de parochie De Vier Evangelisten in Den Haag. Voor de bezoekvrijwilligers van de H. Theresia van Ávila-parochie in Dordrecht verzorgde Duncan Wielzen een dag rond het thema "Verlies van zekerheid - pastorale handreikingen". Bezoekvrijwilligers gaan namens de kerk bij parochianen op bezoek om hen nabij te zijn en op allerlei manieren bij te staan. Meestal zijn het [...]

2019-09-17T23:56:18+02:0017 september 2019|

krijgen wat je nodig hebt

"Is de wil van God wérkelijk uitgangspunt voor jouw leven?" En: "God geeft zelden wat we vragen, maar altijd wat we nodig hebben." Twee uitspraken van pastoor Tjeerd Visser in zijn preek van vandaag. Stof om over na te denken. Of misschien beter: om over te bidden. De tekst voor de preek kwam uit het evangelie van Lucas 11: 1-13: Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen Hij ophield, zei een van zijn leerlingen tot Hem: 'Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft.' Hij sprak tot hen: 'Wanneer ge bidt, zegt dan: Vader, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome. Geef ons iedere dag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven [...]

2019-08-06T16:32:42+02:0028 juli 2019|

Marta en Maria in jezelf

Als Marta de doener is en Maria de luisterende, hoe zit het dan met de Marta en Maria in jou? Het evangelie van zondag gaat over Jezus die de zussen Marta en Maria bezoekt. Ik stel me hier altijd bij voor dat ik zeker zoals Marta zou zijn: zorgen, bedienen, heen en weer rennen tussen de keuken en de kamer, kijken of het allemaal wel goed gaat met de gasten. Het zal ongetwijfeld een huis vol geweest zijn. En ik zou jaloers geweest zijn op mijn zus die dan maar gewoon aan de voeten van Jezus gaat zitten. Dat zou ik ook wel willen! Maar ja, er is zoveel te doen, er moet van alles. Je kunt toch maar niet zomaar... In Lucas 10: 39-42 [...]

2019-07-17T15:20:51+02:0016 juli 2019|

3 tips voor micropauzes

Van alles te doen, de laatste tijd. Werken, administratie, een extra trainingsopdracht en dan ook nog huisperikelen. Opruimen voor bezichtigingen, zelf her en der kijken. Waar is dan de tijd om op adem te komen? Hier drie tips voor kleine pauzes, mini-momenten van reflectie of gebed: 1. Statio In sommige kloosters gaan de broeders en zusters in een dubbele rij staan voordat ze de kapel ingaan. Letterlijk even stilstaan. Omschakelen, je aandacht richten. Wij kunnen zoiets ook doen door niet van het ene in het andere te rollen, maar bijvoorbeeld even tijd te nemen - al is het maar een minuut of zelfs 10 seconden - tussen afspraken in. En dan in- en uitademen, misschien bedenken met welke intentie je het gesprek in wilt gaan. [...]

2019-06-08T11:50:20+02:008 juni 2019|

ons is een lofzang in de mond gegeven

Een regel uit een lied en een hostie in mijn mond. Na alle jaren van avondmaal en eucharistie kan me soms ineens iets treffen waar ik extra dankbaar voor ben. Op 17 april woonde ik de Chrismamis bij in de kathedraal van Rotterdam. Dit is de mis waarin de bisschop - in Rotterdam is dat mgr. Van den Hende - de oliën voor het komende jaar zegent en wijdt. De olie wordt gebruikt voor het sacrament van de zieken en voor de geloofsleerlingen die op weg gaan naar hun doop. Een bijzondere heilige olie is het chrisma: dit wordt gebruikt voor het doopsel, het vormsel, de priester- en bisschopswijding en de wijding van bijzondere liturgische voorwerpen zoals het altaar. Deze olie wordt tijdens de mis [...]

2019-04-19T15:26:07+02:0019 april 2019|

vol van de Geest

Geloof is vriendschap met God. Dit zegt Peter Halldorf in zijn boek Vol van de Geest. Halldorf is werkzaam binnen de pinkstergemeente in Zweden en een van de oprichters van een oecumenische gemeenschap in Scandinavië. Hij wordt geïnspireerd door het kloosterleven en het gedachtegoed van de kerkvaders. In zijn boeken legt hij verbanden tussen bijbelteksten, de vroegchristelijke en de oosters-orthodoxe theologie en persoonlijke beleving van spiritualiteit. Ik heb het boek 'Vol van de Geest' nog lang niet uit, maar ben al wel ver genoeg om een overeenkomst te zien met het werk van John Zizioulas. Diens boek 'Communion and Otherness' verschijnt in april in een Nederlandse vertaling, Gemeenschap en Andersheid, van de hand van zr. Hildegard Koetsveld. De boeken klinken totaal anders, Halldorf schrijft in spreektaal [...]

2019-03-24T15:23:00+01:0024 maart 2019|

naar U gaat mijn hart uit

Soms zijn het de eerste woorden die het 'm doen. Ik lees ze, ik hoor ze. En er gebeurt iets met mijn ziel. Zo mooi, de intredezang van afgelopen zondag. Ik houd van de Latijnse gezangen en ik kan niet eens precies zeggen waarom. Is het de vertraging? De eenvoud van eenstemmigheid? De wetenschap dat het eeuwen geleden al zo klonk en dat ontelbare mensen vóór mij deze klanken en woorden hebben gehoord, gezongen, gebeden? Ik denk: dat allemaal. En nog iets anders. De tegenstelling tussen de afstand die het Latijn oproept en de intimiteit van de teksten. Want er staat nogal wat, doorgaans. Deze zondag waren het de eerste woorden die gezongen werden. Het oude Gregoriaans waarin zo'n persoonlijke roep klinkt, uit Psalm 26: Tibi [...]

2019-03-19T00:21:24+01:0018 maart 2019|

7 stappen van liefde

Een kernachtige boodschap: zet deze 7 stappen van liefde. Op 5 januari was ik te gast bij de zusters benedictinessen in de OLV Abdij in Oosterhout. In de eucharistieviering klonk een krachtige boodschap, eenvoudig gebracht, met weinig woorden en veel aandacht. Vincent Schoenmakers, emeritus vicaris-generaal van het bisdom Breda, preekte over een tekst uit 1 Johannes 3: 16. Wat liefde is hebben wij geleerd van Christus: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders. 17. Hoe kan de goddelijke liefde blijven in een mens die geld genoeg heeft, en toch zijn hart sluit voor de nood van zijn broeder? 18. Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden. 19. Dat is onze [...]

2019-01-14T19:45:46+01:0013 januari 2019|

vrede aan dit huis

Het testament van Jezus klonk in de preek vandaag, op het feest van de Heilige Familie. "Dit is mijn gebod: dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad." Uit de preek van Pastoor Tjeerd Visser haal ik onder andere de vraag: laat ik God achter in de kerk waar ik Hem vanochtend ontmoet heb of neem ik Hem mee als basis voor de relaties in de rest van mijn leven? Mijn aantekeningen: Lezingen: Ecclesiasticus 3: 2-6, 12-14 Kolossenzen 3: 12-21 Lucas 2: 41-52 Je kent vast wel de twee regels waarmee sommige ouders hun kinderen opvoeden. Regel 1 luidt: "Je ouders hebben altijd gelijk." En regel 2: "Als je ouders geen gelijk hebben, dan treedt regel 1 in werking." Zo hebben we allemaal onze lijstjes [...]

2018-12-30T17:27:14+01:0030 december 2018|

ik aanvaard alles, ook het niets

Soms kom je al schrijvend ineens bij een mooie zin. Dit is er zo eentje: ik aanvaard alles, ook het niets. Hoe kwam ik daarbij? Via een berichtje op twitter dat me aan het denken zette over vertrouwen en vrijer liefhebben van God. Fr. Goyo is een Spaanse priester in Los Angeles (what’s in a name ;-)) en hij stuurt via zijn account @FrGoyo een mix van persoonlijke, humoristische en doordachte tweets de wereld in. Zo stond het volgende gebed in mijn tijdlijn: Thank you God, for the crisis that made my faith stronger, for the sufferings that made me fall on my knees, for the moments I couldn’t control and made me grow in trust, for the times I didn’t feel anything in prayer, [...]

2018-12-30T17:27:27+01:0030 november 2018|