ons is een lofzang in de mond gegeven

Een regel uit een lied en een hostie in mijn mond. Na alle jaren van avondmaal en eucharistie kan me soms ineens iets treffen waar ik extra dankbaar voor ben. Op 17 april woonde ik de Chrismamis bij in de kathedraal van Rotterdam. Dit is de mis waarin de bisschop - in Rotterdam is dat mgr. Van den Hende - de oliën voor het komende jaar zegent en wijdt. De olie wordt gebruikt voor het sacrament van de zieken en voor de geloofsleerlingen die op weg gaan naar hun doop. Een bijzondere heilige olie is het chrisma: dit wordt gebruikt voor het doopsel, het vormsel, de priester- en bisschopswijding en de wijding van bijzondere liturgische voorwerpen zoals het altaar. Deze olie wordt tijdens de mis [...]

2019-04-19T15:26:07+02:0019 april 2019|

vol van de Geest

Geloof is vriendschap met God. Dit zegt Peter Halldorf in zijn boek Vol van de Geest. Halldorf is werkzaam binnen de pinkstergemeente in Zweden en een van de oprichters van een oecumenische gemeenschap in Scandinavië. Hij wordt geïnspireerd door het kloosterleven en het gedachtegoed van de kerkvaders. In zijn boeken legt hij verbanden tussen bijbelteksten, de vroegchristelijke en de oosters-orthodoxe theologie en persoonlijke beleving van spiritualiteit. Ik heb het boek 'Vol van de Geest' nog lang niet uit, maar ben al wel ver genoeg om een overeenkomst te zien met het werk van John Zizioulas. Diens boek 'Communion and Otherness' verschijnt in april in een Nederlandse vertaling, Gemeenschap en Andersheid, van de hand van zr. Hildegard Koetsveld. De boeken klinken totaal anders, Halldorf schrijft in spreektaal [...]

2019-03-24T15:23:00+02:0024 maart 2019|

naar U gaat mijn hart uit

Soms zijn het de eerste woorden die het 'm doen. Ik lees ze, ik hoor ze. En er gebeurt iets met mijn ziel. Zo mooi, de intredezang van afgelopen zondag. Ik houd van de Latijnse gezangen en ik kan niet eens precies zeggen waarom. Is het de vertraging? De eenvoud van eenstemmigheid? De wetenschap dat het eeuwen geleden al zo klonk en dat ontelbare mensen vóór mij deze klanken en woorden hebben gehoord, gezongen, gebeden? Ik denk: dat allemaal. En nog iets anders. De tegenstelling tussen de afstand die het Latijn oproept en de intimiteit van de teksten. Want er staat nogal wat, doorgaans. Deze zondag waren het de eerste woorden die gezongen werden. Het oude Gregoriaans waarin zo'n persoonlijke roep klinkt, uit Psalm 26: Tibi [...]

2019-03-19T00:21:24+02:0018 maart 2019|

7 stappen van liefde

Een kernachtige boodschap: zet deze 7 stappen van liefde. Op 5 januari was ik te gast bij de zusters benedictinessen in de OLV Abdij in Oosterhout. In de eucharistieviering klonk een krachtige boodschap, eenvoudig gebracht, met weinig woorden en veel aandacht. Vincent Schoenmakers, emeritus vicaris-generaal van het bisdom Breda, preekte over een tekst uit 1 Johannes 3: 16. Wat liefde is hebben wij geleerd van Christus: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders. 17. Hoe kan de goddelijke liefde blijven in een mens die geld genoeg heeft, en toch zijn hart sluit voor de nood van zijn broeder? 18. Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden. 19. Dat is onze [...]

2019-01-14T19:45:46+02:0013 januari 2019|

vrede aan dit huis

Het testament van Jezus klonk in de preek vandaag, op het feest van de Heilige Familie. "Dit is mijn gebod: dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad." Uit de preek van Pastoor Tjeerd Visser haal ik onder andere de vraag: laat ik God achter in de kerk waar ik Hem vanochtend ontmoet heb of neem ik Hem mee als basis voor de relaties in de rest van mijn leven? Mijn aantekeningen: Lezingen: Ecclesiasticus 3: 2-6, 12-14 Kolossenzen 3: 12-21 Lucas 2: 41-52 Je kent vast wel de twee regels waarmee sommige ouders hun kinderen opvoeden. Regel 1 luidt: "Je ouders hebben altijd gelijk." En regel 2: "Als je ouders geen gelijk hebben, dan treedt regel 1 in werking." Zo hebben we allemaal onze lijstjes [...]

2018-12-30T17:27:14+02:0030 december 2018|

ik aanvaard alles, ook het niets

Soms kom je al schrijvend ineens bij een mooie zin. Dit is er zo eentje: ik aanvaard alles, ook het niets. Hoe kwam ik daarbij? Via een berichtje op twitter dat me aan het denken zette over vertrouwen en vrijer liefhebben van God. Fr. Goyo is een Spaanse priester in Los Angeles (what’s in a name ;-)) en hij stuurt via zijn account @FrGoyo een mix van persoonlijke, humoristische en doordachte tweets de wereld in. Zo stond het volgende gebed in mijn tijdlijn: Thank you God, for the crisis that made my faith stronger, for the sufferings that made me fall on my knees, for the moments I couldn’t control and made me grow in trust, for the times I didn’t feel anything in prayer, [...]

2018-12-30T17:27:27+02:0030 november 2018|

verbondenheid: een thema bij rouwen en eten

In onze kerk hebben we eetclub SamSam. Het is niet zomaar een eetclub, maar een groep mensen van wie de partner is overleden. Eens in de zes weken komen ze bij elkaar om samen te eten - ieder kookt wat en neemt het mee - en om te vertellen en horen hoe het met hen gaat. Vanuit het pastoraal team en de parochie zijn er begeleiders (daar behoor ik ook toe) die zorgen voor de organisatie. In de SamSam-groep helpen we elkaar om door de rouw heen te gaan en weer op eigen benen te staan. Zo af en toe stappen er leden uit en er komen ook weer nieuwe leden bij. Sinds een paar maanden experimenteren we met gesprekskaarten; die hebben we gemaakt als [...]

2018-12-30T17:27:37+02:0020 november 2018|

Liefhebben mag wat kosten

Waar besteed je je tijd en energie aan? En waar zit God in jouw leven? Het zijn twee vragen die ik haal uit de preek van pastoor Tjeerd Visser vandaag in de Antoniuskerk in Dordrecht. In de evangelielezing (Marcus 12, 38-44) zien we rijke mensen veel geld gooien in de offerkist. Een arme weduwe geeft twee penningen, een heel klein bedragje. Jezus zegt: "Die arme weduwe heeft meer geofferd dan alle anderen die iets in de offerkist wierpen. Iedereen wierp er iets in van zijn overvloed. Maar zij offerde van haar armoede alles wat ze bezat, al het geld waarvan ze moest leven." De vrouw heeft niets en geeft dus feitelijk alles. In de preek werd ons leven ons voorgehouden als een cirkel die je [...]

2018-12-30T14:23:40+02:0011 november 2018|

Herdenken, bidden en vieren

Tweeëntwintig kaarsen waren er dit jaar bij Allerzielen, de herdenkingsviering voor degenen van onze kerklocatie die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Van sommigen hoorde ik pas nu de naam, toen hun nabestaanden naar voren liepen om een kaars aan te steken. Ik kende hen van gezicht, zoals dat gaat in een grote kerk. Natuurlijk dacht ik aan mijn ouders en schoonouders die al langer geleden overleden zijn, maar het was deze keer vooral de stapeling van verdriet die me trof. Een soort algemeen, collectief verdriet, een pijn van het menszijn. Pastoor Tjeerd Visser ging in zijn overweging in op drie betekenissen van Allerzielen: herdenken, bidden en vieren. Mijn aantekeningen: Lezingen: Wijsheid 3: 1-9 Romeinen 6: 3-9 Matteüs 25: 31-46 Bijbellezingen in een uitvaartviering moeten [...]

2018-11-30T18:43:53+02:003 november 2018|

Gebed voor jongeren

Nieuw voor mij, als kersverse katholiek: wereldwijde gebeden. Het heeft wel wat, om te weten dat hetzelfde gebed op dezelfde tijd door de hele wereld klinkt, net als de bijbellezingen van de dag. Alsof je vanuit het heelal met een stethoscoop naar de aarde luistert en dan één geluid over de aarde hoort golven. Zo is er nu: het gebed voor alle jongeren in de wereld. Een gebed van paus Franciscus ter gelegenheid van de bisschoppensynode in Rome over 'Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping', 3 tot 28 oktober. Heer Jezus, onderweg naar de synode richt uw Kerk haar blik op alle jongeren in de wereld. Wij bidden U dat zij moedig hun leven in handen nemen, zich richten op de mooiste en meest diepgaande [...]

2018-10-31T19:55:54+02:0017 oktober 2018|