verbondenheid: een thema bij rouwen en eten

In onze kerk hebben we eetclub SamSam. Het is niet zomaar een eetclub, maar een groep mensen van wie de partner is overleden. Eens in de zes weken komen ze bij elkaar om samen te eten – ieder kookt wat en neemt het mee – en om te vertellen en horen hoe het met hen gaat. Vanuit het pastoraal team en de parochie zijn er begeleiders (daar behoor ik ook toe) die zorgen voor de organisatie.

In de SamSam-groep helpen we elkaar om door de rouw heen te gaan en weer op eigen benen te staan. Zo af en toe stappen er leden uit en er komen ook weer nieuwe leden bij.

Sinds een paar maanden experimenteren we met gesprekskaarten; die hebben we gemaakt als een hulpmiddel om diepgang te bereiken in gesprekken. Want het is niet altijd gemakkelijk om het te hebben over alles wat bij rouw en geloven komt kijken, maar dat is juist wel wat SamSam zo’n bijzondere eetclub maakt. Het is eten, bijpraten, lachen – en ook ontroerd raken en elkaar bemoedigen.

De gesprekskaarten gaan over thema’s zoals blijvende liefde, vertrouwen, troost, dankbaarheid, hoop, weerzien en veerkracht.
Elke kaart bevat vaste onderdelen:

  • een foto
  • het thema
  • een bijbeltekst die bij het thema past
  • drie reflectievragen die gaan over jezelf, over je relatie met anderen en over je relatie met God
  • een gebed

Je kunt kijken wat jou in zo’n kaart het meeste treft en daar wat over zeggen. Soms praten we er in twee- of drietallen over, soms plenair. Overigens, niets hoeft, je mag ook passen. Je kunt ook in stilte de betekenis van het thema ervaren en volstaan met het bieden van een luisterend oor aan anderen.

Afgelopen zondag was er weer SamSam en er ontstond een prachtig gesprek rond het thema ‘verbondenheid’. Twee mensen (een deelnemer en een begeleider) namen afscheid en er kwam een nieuwe begeleider bij. Deze pastoraal werker stelde zich voor aan de hand van een gesprekskaart en hij trok daarvoor de kaart ‘Verbondenheid’. We lieten de kaart rondgaan en wie wilde, zei iets over wat het thema bij hem of haar opriep. Het bleek een heel passend thema, juist bij afscheid nemen en verwelkomen. We zagen dat er veel vormen van verbondenheid bestaan, door de lijn van verleden, heden en toekomst heen.
Ik deel de tekst van de kaart graag met je:

 

SamSam-gesprekskaart ‘Verbondenheid’

“Brandde ons hart niet in ons,
terwijl Hij onderweg tot ons sprak
en ons de Schriften opende?”
(Lucas 24: 3)

– Welke vorm van verbondenheid is belangrijk in jouw leven?
– Hoe ervaar jij verbondenheid met anderen?
– Hoe ervaar je Gods verbondenheid met jou, ook in verdriet?

God,
U brengt ons samen
moment elkaar te delen
en ons ook verbonden te weten
met U.
Wij bidden U:
wees ons nabij.
Laat ons hart brengen van liefde
tot U en tot elkaar,
in verbondenheid met hen
die ons lief zijn, dichtbij
en over de grenzen van de dood heen.
Door Christus onze Heer.
Amen.

 

 

 

2018-12-30T17:27:37+01:0020 november 2018|